Et brukervennlig kvalitetssystem. For en enklere hverdag.

kvalitetshuset.no er et brukervennlig og oversiktlig kvalitetssystem som forenkler hverdagen for ledere og ansatte. Kvalitetshuset er tilgjengelig på PC og i en egen app.
kvalitetshuset.no består av følgende moduler:
  • Håndbøker og prosedyrer
  • informasjonsformidling
  • Avviksmodul
  • Risikostyring
  • Sjekklister og spørreskjema
  • Personal- og kompetansemodul
  • Kalendermodulen (årshjul)
  • Vaktmodulen

Håndbøker og prosedyrer

Med denne modul får dere et brukervennlig og effektivt verktøy for å formidle informasjon internt i organisasjonen.

Formidling av informasjon

Spar tid og få mer struktur på kommunikasjonen med de ansatte.

Avviksmodul

Meld avvik rett fra appen eller fra en PC. Ta et bilde og legg ved avviket.

Risikostyring

Gjør det enkelt å identifisere og følge opp virksomhetens risikoområder.

Sjekklister og spørreskjema

Lag skreddersydde sjekklister tilpasset virksomhetens behov.

Personal- og kompetansemodulen

Få oversikt over de ansattes kompetanse, kurs og progresjon. Lag egen kompetansestige for ulike grupper av ansatte. Stimuler til livslang læring.

Kalendermodulen (årshjul)

Få struktur på og oversikt over virksomhetens arbeidsoppgaver.

Vaktmodulen

Effektiviser arbeidet med vaktlister og -planlegging. Med vår egenutviklede robot åpner det seg nye muligheter.

Styringsdata/ledermodul

Få oversikt over hvordan de ulike enhetene i din organisasjon presterer. Få et kraftfullt verktøy for kvalitetsarbeid.