Alltid oppdatert, alltid tilgjengelig

metodebok.no er en portal for medisinske metodebøker, veiledere og prosedyrer. Formålet med portalen er å forenkle og standardisere bruken av oppslagsverk for helsepersonell.

metodebok.no forvaltes av Helse Sør-Sør, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Sunnsoft Publishing drifter løsningen på vegne av de regionale helseforetakene.

metodebok.no er tilpasset både PC og mobiltelefon, og finnes også som en egen offline app – Metodebok – som kan lastes ned fra App Store og Google Play.
Innholdspublisering gjort enkelt
  • Enkelt å legge inn og redigere innhold
  • Full støtte for multimedia (bilder, video, filvedlegg)
  • Fullt arkiv- og versjonshistorikk
  • Avansert tilgangs- og rollestyring
  • Integrert nyhetsfunksjon
  • Minimalt med opplæring er nødvendig.